historie bacchus

HISTORIE DWEILSERVICE BACCHUS BV.


Tijdens de ledenvergadering in april 1986 van carnavalsvereniging de Geinsköp werd een initiatief genomen om tot de oprichting van een dweilorkest te komen. Naarstig werd er binnen de vereniging maar ook daarbuiten gezocht naar muzikanten van enig niveau. Met een bezetting van 9 personen onder leiding van Rob Dronkers werd het eerste jaar enthousiast begonnen. Nu 21 jaar later zijn er 14 muzikanten waar van 5 vanaf het eerste uur.


Deze zes zijn Ron Geurts, Jan Lamers, Bert de Reus, John Bolk, Jan Tomassen.


Zij oefenen en repeteren straf samen met de anderen, onder muzikale leiding van Ron Geurts elk jaar vanaf oktober om omstreeks de Carnaval het publiek verstelt te doen staan. Een combinatie muzikale hoogstandjes, ludieke optredens en presentaties zijn inmiddels het handelsmerk geworden van dit zeer speciale dweilorkest. Elk jaar geven zij acte de presente bij de pronkzitting, het gehandicapten carnaval, het bejaardencarnaval en de tijdens het eigenlijke Carnaval van de carnavalsvereniging de GEINSKÖP.


Ook worden zij meermaals gevraagd een optreden te verzorgen buiten de normale carnavalsperiode om.Deze optredens worden zorgvuldig geselecteerd. De reden hiervoor ligt in het feit dat ook voor een dweilorkest regelmatig moet repeteren om muzikaal verantwoord op te kunnen treden en nieuwe nummers in te studeren. Deze nummers worden gearrangeerd door Ron Geurts en speciaal op de bezetting uitgeschreven.


De muzikale dynamiek van Ron Geurts, de onderlinge betrokkenheid van de leden van Bacchus BV en het plezier wat de leden onderling hebben zijn de basis voor een dweilorkest waar het enthousiasme vanaf straalt. Natuurlijk staan we open voor nieuwe leden die op eenzelfde manier met muziek bezig willen zijn. Voel je hier iets voor neem dan contact op met Bert de Reus 0316-225823. Dit nummer kunt u ook gebruiken als er vragen zijn over een door Bacchus BV te verzorgen optreden. Wij doen het al 21 jaar met veel plezier voor een ieder.