Home

De Geinsköp

carnaval 10 - 11- 13 februari 2024

Carnaval bij de Geinsköp

Prins en raad van 11

Bacchus

Kader

Geinskopper


Elk jaar brengt Carnavalsvereniging De Geinsköp een eigen carnavalskrant uit. Deze krant die in geheel Didam wordt bezorgd staat vol met carnavaleske onderwerpen en verschillende Didammers worden daarin op de hak genomen.


Historie

ONTSTAAN VAN DE GEINSKÖPIn 1973 is het allemaal begonnen. De vereniging werd geboren. Enkele enthousiaste leden uit de vroegere K.P.J. (plattelands jongeren vereniging) staken hun hoofden bij elkaar om een carnavalsvereniging op te richten. In eerste instantie kwam zaalhouder Kaal (Liemershof) in beeld, maar die had hiervoor op dat moment geen belangstelling.


Met zaalhouder Geert en Lucie Verheij klikte het meteen en ze wilden terstond met een nieuw te vormen carnavalsvereniging aan de slag. Met meerdere personen uit andere Didamse verenigingen werd een bestuur, dansmarietjesgroep en Raad van Elf gevormd en de vereniging was geboren.


Tijdens de eerste buutavond op 12 januari werd in 1974 de eerste prins gekozen. In datzelfde jaar was er wegens succes nog een buutavond op 2 november.


Jarenlang is er met groot succes carnaval gevierd in zalencentrum ‘het Zwijnshoofd’. De zaal was altijd vol en men ging destijds van twee avonden carnaval al gauw naar drie dagen carnaval. Grote artiesten hebben in die jaren opgetreden zoals: Corrie van Gorp, Rob de Nijs, Lee Towers, Lenny Kuhr en André Hazes.


Ook het kinder- en tienercarnaval vanaf 1977 was altijd een groot spektakel.


Op 6 februari 1974 was het eerste bejaardencarnaval, thans seniorencarnaval geheten. Tot op de dag van vandaag verzorgt de Geinsköp nog altijd de carnavalsavonden voor de senioren. Met veel plezier en enthousiasme wordt er voor de vanaf thans 55-plussers een fantastische carnavalsavond gehouden.


In 1981 wordt de eerste carnavalskrant in Didam verspreid. Meer dan 5000 exemplaren worden er dan al gedrukt. Mede dankzij de financiele hulp van de adverteerders en menig schrijver wordt er een krant gemaakt die er mag zijn. Nog steeds wordt er jaarlijks naar deze krant uitgekeken en door nog menig Didammer gelezen.


In 1986 wordt de naam ‘Zwijnsköp’ gewijzigd in ‘Geinsköp’ en de zaal van ‘Zwijnshoofd’ naar ‘Plok’. Dit doordat er enige strubbelingen waren tussen de zaalhouder en de vereniging. Jammer dat dit gebeurde want de vereniging heeft er fantastische goede en gezonde jaren beleefd. Thans heeft de vereniging nog steeds zijn domein bij ‘Plok’. Ook hier timmert de vereniging goed aan de weg en wordt er nog steeds goed carnaval gevierd. De pronkzittingen daarbij zijn van geweldige klasse.


In 1987 werd dweilorkest Bacchus b.v. opgericht. Enkele leden uit de vereniging, aangevuld met enkele rasechte muzikanten en aangestuurd door Ronnie Geurts is groep uitgegroeid tot een hechte muzikale club die professionele muziek maakt. Al jarenlang verzorgen zij ook de gehele muziek tijdens de pronkzittingen.


In 1992 deed de vereniging voor het eerst mee aan de Didamse optocht. ‘ ’n Geintje’ was de slogan. Sindsdien doet de vereniging nog steeds mee en wordt er de laatste jaren een (kleine) wagen gemaakt.


De vereniging bestaat thans nog uit een bestuur, raad van elf, dweilorkest, hofmeisjes en velen medewerkers werkzaam bij de verschillende commissies die de vereniging rijk is.


Als het aan de leden ligt zal carnavalsvereniging ‘de Geinsköp’ nog lang van zich laten horen.