Privacy Statement

Privacybeleid C.V. De Geinsköp Didam


C.V. De Geinsköp Didam verwerkt persoonsgegevens. Wij willen je

hierover graag duidelijk en transparant informeren.


In dit privacystatement geven wij je antwoord op de belangrijkste vragen over de verwerking van persoonsgegevens door C.V. De Geinsköp Didam via de ledenadministratie.


Lidmaatschapsregistratie / “Vriend van”-administratie

De lidmaatschapsregistratie / ”Vriend van”-administratie verloopt via de secretaris van C.V. De Geinsköp. Hij/zij houdt een lijst bij met leden/vrienden, adresgegevens en per wanneer het betreffende lid/vriend lid is geworden. De gegevens worden opgeslagen door de ledenadministrateur. De ledenadministratie (gegevensbeheerder) heeft enkel inzicht in deze gegevens.


Financiële gegevens

Om de financiële administratie te voeren vullen Vrienden van De Geinsköp een doorlopende SEPAmachtiging in. Deze machtigingsformulieren worden conform de SEPA-regelgeving fysiek bewaard en machtigingsgegevens worden geregistreerd in het ledenadministratiesysteem. De penningmeester van de C.V. De Geinsköp Didam heeft inzicht in de financiële gegevens.


Online media

Op www.geinskop.nl worden cookies gebruikt voor het functioneren van de website en het meten van bezoekersstromen (analytics). Hiervoor is een melding met meer informatie beschikbaar op de website.


Beeldmateriaal

C.V. De Geinsköp Didam maakt foto’s en video’s van diverse activiteiten ten behoeve van de promotie van C.V. De Geinsköp Didam op bijvoorbeeld de Facebookpagina van C.V. De Geinsköp, de eigen website van C.V. De Geinsköp Didam, als herinnering, etc. Bij lidmaatschapsregistratie wordt expliciet toestemming gevraagd voor het maken van beeldmateriaal van het/de betreffende lid/vriend. Toestemming is altijd in te trekken.


Communicatie

Het privacybeleid van C.V. De Geinsköp Didam is terug te vinden via www.geinskop.nl en op te vragen via het secretariaat op info@geinskop.nl.


Whatsapp groepen:

Soms wordt er gebruik gemaakt van Whatsapp groepen. Dit vergemakkelijkt de communicatie onderling en tussen leden en vrienden. Toevoegen aan een Whatsapp groep wordt gedaan door de beheerder(s) van de Whatsapp groep. Een ieder is vrij de Whatsapp groep te verlaten.


Datalekken

Indien er sprake is van (een vermoeden van) een datalek wordt dit gemeld bij het Meldloket Datalekken Autoriteit Persoonsgegevens. Na melding van een datalek heeft C.V. De Geinsköp een informatieplicht die voorschrijft dat leden worden geïnformeerd over wat er met hun persoonsgegevens is gebeurd.


Recht op vergetelheid (RTBF) en inzage in gegevens (SAR)

Indien een lid een beroep doet op het recht op vergetelheid (RTBF) of inzage in gegevens (SAR) reageert C.V. De Geinsköp Didam binnen één maand op dit verzoek. Dit verzoek dient schriftelijk gedaan te worden via het secretariaat (info@geinskop.nl).